Nota de premsa: INFORME BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L. (BLM)

 • El Futbol Club Barcelona (FCB) constitueix l’any 2018 una Societat mercantil anomenada “BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L.” (BLM) per l’explotació de botigues comercials físiques que comercialitzen productes amb la marca “BARÇA”, sense cap debat públic, ni autorització per part de l’Assemblea de Compromissaris i Compromissàries del Club. 
 • Cal significar que el FCB té una naturalesa associativa, sense cap ànim de lucre, mentre una Societat mercantil incorpora una naturalesa lucrativa, amb el que sobta que una entitat que no té ànim de lucre constitueixi una Societat que sí que incorpora aquest ànim.
 • El FCB ha tingut durant els darrers 3 anys el control d’una Societat, BLM, sense informar a tots els seus socis i sòcies, què ha fet o què ha deixat de fer aquesta Societat, mostrant una opacitat i nul·la transparència.
 • Fins al passat mes de juliol de 2021, no van ser dipositades al Registre Mercantil els comptes anuals de BLM, ni va ser renovat el Consell d’Administració que, abans de la renovació, incorporava entre altres directius de la Junta del Sr. Josep Maria Bartomeu, àdhuc dimitits.
 • En el mes de juliol passat, des de Dignitat Blaugrana vam demanar a l’actual Junta Directiva del Club incloure com un punt de l’Ordre del Dia de la propera Assemblea de Compromissaris i compromissàries, tot el referent a BLM perquè els nostres representants puguin decidir si el FCB ha de constituir o no Societats mercantils, i, en cas afirmatiu, es decideixi de quina manera els nostres representants poden controlar a aquells que gestionen i administren aquestes Societats mercantils controlades pel Club.
 • Al mes de juliol, s’han publicat al Registre Mercantil de Barcelona els comptes anuals de BLM corresponents als exercicis socials 18-19 i 19-20, havent-se canviat tanmateix l’òrgan d’administració de BLM. 
 • L’actual Consell d’Administració de BLM està format per diferents persones cap de les quals és directiu o directiva del FCB. És a dir, actualment persones que no són directives del Club estan administrant i prenent decisions a BLM, sense cap control per part dels compromissaris i compromissàries.
 • BLM, és a dir, el Futbol Club Barcelona, té contractats 314 treballadors.
 • BLM va facturar l’exercici 18-19 62.604.428,17 Euros i l’exercici 19-20 54.393.114,71 Euros. Per la seva banda, BLM va obtenir durant l’exercici 18-19 1.578.959,51 Euros de beneficis, i va obtenir durant l’exercici 19-20 262.932,28 Euros de beneficis.
 • Amb el benentès que presumim que el FCB ha cedit l’explotació de drets del Club a BLM, cal significar que els royalties que BLM ha pagat al FCB per aquesta cessió, ascendeixen a: 19.007.000 Euros, durant l’exercici 18-19; i a només 3.055.000 Euros, durant l’exercici 19-20.
 • BLM va pagar a 10 executius, durant l’exercici 18-19, sous per valor de 775.000 Euros, amb una mitjana de 77.500 Euros anuals per executiu. En l’exercici 19-20, aquestes retribucions als 10 directius esmentats, els noms dels quals desconeixem, van pujar a 852.000 Euros (mitjana per persona de 85.200 Euros), amb un increment del 10%, malgrat que els beneficis de l’exercici 19-20 respecte a l’exercici 18-19 van baixar de forma molt substancial. Seria convenient conèixer els noms i cognoms de tots aquests executius, a efectes de transparència.
 • Des de Dignitat Blaugrana, suggerim a l’actual Junta Directiva del Futbol Club Barcelona un debat públic, en seu d’Assemblea de Compromissaris i Compromissàries, sobre la conveniència que el Futbol Club Barcelona, entitat sense ànim de lucre, es dediqui i/o es continuï dedicant a través d’una Societat mercantil amb ànim de lucre (BLM) a explotar drets que pertanyen al Club i que podrien ser explotats directament per l’entitat, tot afegint que, en cas que s’arribi a la conclusió que té sentit l’existència de BLM, entenem seria convenient concentrar les Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries de “BLM” i les Assemblees de Compromissaris i Compromissàries Ordinàries i Extraordinàries del Club, donant explicacions i informant sobre els comptes i pressupostos de “BLM” també davant de tots els representants del Futbol Club Barcelona (a saber, els compromissaris/es), sent aquests representants els qui haurien d’aprovar tanmateix de forma material les comptes de “BLM”. Igualment considerem oportú que s’expliqui quina relació guarden amb el Club els actuals membres del Consell d’Administració de “BLM” i si perceben o no algun tipus de contraprestació. 

Podeu trobar més informació en el informe complet a:

INFORME BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L. (BLM) – Dignitat Blaugrana

Signat: Plataforma DIGNITAT BLAUGRANA

Barcelona, 12 de setembre de 2021

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *