COMUNICAT PLATAFORMA “DIGNITAT BLAUGRANA” sobre els anomenat “title rights” o drets del nom del Camp Nou

Davant l’anunci, publicat el dia 21 d’abril de 2.020 a la web del Club, en el sentit que la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona ha aprovat cedir els “title rights” del “Camp Nou” a la Fundació del Club per recaptar fons contra el COVID-19, l’anterior durant la temporada 2020-2021, des de la Plataforma “Dignitat Blaugrana” volem manifestar el següent:

En primer terme, volem fer una breu ressenya històrica sobre el nom del nostre Estadi, per posar en context la importància de la qüestió. En aquest sentit, quan fou inaugurat a la Mercè de l’any 57, el Camp Nou fou batejat  com “Estadio del Futbol Club Barcelona”, fent-se després una primera consulta durant el mandat del President Sr. Enric Llaudet l’any 65 passant a anomenar-se llavors “Estadio del Club de Fútbol Barcelona”, prenent el nom de “Estadi del Futbol Club Barcelona” des de 1.973, fent-se finalment una darrera consulta a tots els socis i sòcies l’any 2.001 durant el mandat del President Sr. Joan Gaspart adoptant des de llavors oficialment l’actual nom que és el de “Camp Nou”.

En tot cas, malgrat aquests canvis puntuals en el seu nom, la gent del Barça des de la seva inauguració va batejar a l’Estadi com a “Camp Nou” per diferenciar-lo de l’antic camp de Les Corts. És a dir, la cultura popular es va imposar sempre a l’oficialisme, fins que reiterem l’any 2.001, creiem fent-se justícia, l’Estadi va prendre oficialment el nom emprat sempre pels socis i sòcies de l’entitat.

Per tant, tot el referent al nom de l’Estadi, és una qüestió que entenem és especialment sensible, i, com a tal, ha de tractar-se amb molta cura, considerant addicionalment que encara avui en dia la qüestió relativa a posar-li el nom d’un patrocinador a l’Estadi és una qüestió no superada, malgrat ser conscients que els efectes de la globalització econòmica exigeixen cercar constantment ingressos per mantenir la competitivitat dels nostres equips, sens perjudici dels costos extraordinaris que es puguin derivar, si s’escau, de l’Espai Barça.

Pels totals motius esmentats (història, antecedents, democràcia, etc.), tot i ser conscients que estatutàriament els acords que afectin a la denominació de l’Estadi requereixen de l’aprovació i ratificació de l’Assemblea de compromissaris i compromissàries de l’entitat, volem proposar públicament:

PRIMER.-        Que tot acord pres per la Junta Directiva del Club respecte a aquesta qüestió sigui sempre ratificat per TOTS els socis i sòcies de l’entitat via consulta amb caràcter vinculant, seguint l’expressament contemplat en l’article 13è apartat b/ dels Estatuts. Creiem que tots els socis i sòcies tenim dret a decidir sobre aquesta matèria, sent a més prèviament informats sobre tots els aspectes relatius a un hipotètic acord.

SEGON.-           Proposem tanmateix, en aquest sentit, que donat que la Junta Directiva del Club, segons han informat diferents mitjans de comunicació, té la intenció de tornar a sotmetre a consulta de tots els socis i sòcies tot el referent al conegut com a “Espai Barça” i les seves modificacions substancials, es podria aprofitar el mateix dia per consultar igualment en relació a la qüestió del nom del Camp Nou.  

TERCER.-        I considerem a més que totes aquestes consultes haurien de ser dutes a terme i organitzades mitjançant vot electrònic, fet que no està prohibit en l’article 13è abans esmentat (la legislació exigeix vot presencial només en els casos del vot de censura[FRFJ1]  i del vot per escollir membres de la Junta Directiva). Just la crisi que estem patint derivada dels efectes del Covid-19, està demostrant la necessitat que el Futbol Club Barcelona, a més com a entitat capdavantera del nostre país, implementi amb urgència solucions electròniques. Ja no estem davant d’una possibilitat, sinó davant d’una obligació.

Considerem igualment que, arribat el moment, si així ho decideixen tots els socis i sòcies del Club, la cessió dels “title rights” durant les properes temporades han de servir gairebé exclusivament per finançar l’Espai Barça[FRFJ2]  en un 90% al Nou Espai Barça i no a l’activitat ordinària del Club. Un cop pagat tot el cost de l’Espai Barça, l’Estadi ha de recuperar oficialment el seu nom com tots el coneixem, i, per tant, el Club, a futur, hauria de deixar de cedir els “title rights” de l’Estadi.

Finalment, pensem que tots aquests processos ha de venir presidits per uns principis democràtics, on la modernitat, la participació i la transparència siguin els principals eixos que els guiïn.

Visca el Barça i Visca Catalunya!!

A Barcelona, el dia 28 d’abril de 2.020

DIGNITAT BLAUGRANA

www.dignitatblaugrana.cat


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *